Altafulla amb tota la il·lusió

29/4/11

Feines pendents (3) : Medi ambient altafullenc amb assessorament científic i estètic

0 comentaris
Plantejada com a mocions al Ple.

Rotondes i zones verdes municipals, que venim reclamant, siguin projectades / rehabilitades amb la participació d'experts jardiners del poble. Cal fundar un Consell Sectorial d'Espais Públics amb representants electes, veïnals i tècnics.

La ruta botànica pel terme ha de sumar-se a les visites guiades (la municipal a la Vil·la Closa i la del Museu Arqueològic a la Vil·la Romana).

En els possibles nous plans parcials de desenvolupament del POUM actual caldrà revaloritzar la diversitat de la flora pròpia, defugint implants massius, exòtics i monòtons com a l'Hort de Pau.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

Feines pendents (2) : Igualar la qualitat de les instal·lacions esportives: camp de gespa a l'estadi Joan Pijuan

0 comentaris
Plantejada com a mocions al Ple.

Al Palau d'Esports municipal hem invertit 1.716.271 e. dels 3 Milions (57%) del préstec de l'Empresa Mixta d'Aigües (25 anualitats de 120 mil e. amb els interessos de 210 mil pagats pel soci Aigües de Catalunya) + 597.945 e. del Consell Català de l'Esport + 557.251 e. de Balís s.l pel conveni de l'Eco-resort de les Esplanes (Brises del Mar). Total de despesa: 2.871.467 e.

Finalment, el nostre mantingut criteri de gestió directa municipal de les instal·lacions, inclòs el gimnàs, defugint la gestió externalitzada / clientelar ha quallat.

En la rehabilitació del camp de terra / transició cap el camp de gespa hem invertit 108.639 e. del PAM de la Diputació i 44.361 de municipal. Total: 153 mil e. Per uns canvis en l'execució del projecte al marge del criteri de l'arquitecte 55 mil e. més dels 10 mil inicials van destinar-se a moviments de terres, restant-los de la preparació per la futur camp de gespa.


Foto: Toni Rodriguez ( Altafulla - Vila-seca Setembre 2010 )

Al Ple de juliol vam proposar destinar 224 mil euros d'inversions descartades des d'institucions superiors ( 174 mil al Centre de Dia + 50 mil per al projecte de residència dels Munts) + préstecs sense adjudicar per a culminar la instal·lació del camp de gespa.

Coneguda la liquidació de 2010, resten lliures per invertir fins a 308 mil euros, que prioritàriament proposem hi siguin destinades. Just, just el que reclama la memòria valorada per culminar el redreç de l'estadi Joan Pijuan.

Disposar del conjunt del Palau d'esports amb Gimnàs i estadi amb camp de gespa representarà una oferta per a esdeveniments, estatges i pretemporades que ha de contribuir a la desestacionalització del consum turístic
.


Més informació

Programa electoral PAU 2011

28/4/11

Presentació candidatura PAU 2011

0 comentaris
Aquest dissabte a les 18:30h al Centre d'Entitats d'Altafulla farem la presentació de la nostra candidatura.

Centre d'Entitats


Ver mapa más grande

No hi falteu !!!

Feines pendents (1) : Suavitzar els ressalts de l'avinguda Marquès de Tamarit

0 comentaris
Plantejada com a mocions al Ple.

Aquest és el títol, amb la lletra clara i distinta, amb què consta la inversió per a 2010 a préstec per valor de 45 mil euros. Finalment se'n van afegir tres a la baixada / pujada de Ca Rigal; i als dos primers des de la rotonda del Buffet / Eroski vam aconseguir una mínima suavització. Però val a dir que el llavors regidor de via pública, i actual tercer alcalde, va saber computar la despesa dins de despesa corrent d'asfaltats que sumaven 75 mil e. Per tant, resta lliure la quantitat perquè una part ( 10 mil e.) serveixi per aplicar l'acord del pressupost de 2010: ep! amb plànols i direcció tècnica i considerant els informes de la policia municipal.

Volem deixar de ser SalAtafulla o Altafulla Baden-Baden.

Per això al Ple de juny de 2010 ja vam presentar una moció que només tingué el suport del regidor del PSC, ara cap de llista, l'abstenció de la resta del Govern i el vot en contra tan deslleial del regidor Pérez Roigé tot afegint-se al criteri de tota l'oposició (ABG / AA, AUPA, ERC).... També vam proposar de restaurar els jocs dels infants a la plaça del Pou i un espai de jocs infantils i senyalitzacions a la plaça Martí Royo.

Entre la sortida de la urbanització Robert i la de la ronda d'Altafulla acumulem els mateixos 14 ressalts que els que suma l'antiga N-340 des dels Monjos a la Torre.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

27/4/11

Feina feta a mantenir (5.1): Aportació municipal i taxes a l'Ensenyament municipal

0 comentaris
D'acord amb el pressupost per a 2001 les despeses aplicades als serveis públics d'ensenyament sumen 838.117 e.: 701.660 e. en despeses de personal ( 2 bidell a les escoles de la Generalitat + 15 persones a les Llars d'infants + 11 a l'Escola de Música + 1 a la d'Adults).

Les subvencions de la Generalitat sumen 200 mil e. i 340 les taxes totals pagades per les famílies. Per la qual cosa, aportem municipalment 300 mil e (36%) i el 41% les taxes.

En la liquidació de 2010, les taxes totals han pujat 342.794 e. ( 67% / 229.445 e. per a les Llars d'Infants, 28,7 % / 98.505 e. per a l'escola de Música). Les subvencions de la Genralitat 262.800 e. Les despeses de personal (de retribucions, sense comptabilitzar assegurances socials) sumen 312.205 e. a les Llars d'Infants i 131.380 e. a l'Escola de Música. La partida específica d'ensenyament afegeix 83.606 e. (52% en càtering).

Més informació

Programa electoral PAU 2011

Feina feta a mantenir (5) : Ajustar sempre l'IBI per a l'equilibri pressupostari contingut

0 comentaris
Acabem la legislatura amb un seguit de constatacions:

(1) L'IBI representa en el pressupost de 2011 el 55% dels ingressos corrents. Per bé que les taxes resten congelades des de 2009. Ha hagut d'anar pujant el seu paper de contrafort per a mantenir l'equilibri en enderrocar-se l'ICIO en explotar la bombolla immobiliària.
Dades comparatives dels darrers pressupostos liquidats d'aportació al total d'ingressos corrents
 • 2007: 27% d'IBI pel 8,95 d'ICIO
 • 2008: 38,35% d'IBI pel 4,56 d'ICIO
 • 2009: 40,7% d'IBI per 0,67 d'ICIO
 • 2010: 46,4% d'aportació del gran impost directe, l'IBI amb un ICIO negatiu (-0,42%) per retorn de drets de contrucció al Roquissar.

L'impost indirecte sobre la construcció arribà a representar el 15,8 % el 2005 i un massa excepcional 20,85% el 2006 quan la totalitat d'impostos directes aportaven només el 30,34%.
De fet hem d'escollir entre un IBI massa potent amb una construcció inexistent o un IBI més raonable amb una activitat urbanitzadora també més lògica que en grans oscilacions.

(2) Acabem la legislatura amb el padró de l'IBI el màxim actualitzat. Per tant la previsió per al pressupost serà del tot fiable. El padró ha passat dels 4.721 unitats de l'any 2.008 a les 6.059 del 2010 ( + 29%)

(3) Vam haver de mantenir el tipus del 0,9 per als pressupostos de 2008 a 2010 aplicant el 2n, 3r i 4t tram de la base liquidable. Així el pagament d'IBI del nostre regidor ha seguit la següent evolució:

Cadastre vell:
 • 323 e. (2004),
 • 404 e. (2005),
 • 422 e. (2006)
Cadastre nou:
 • 467 e. (2007),
 • 547 e. (2008),
 • 615 e. (2009),
 • 675 e. (2010)

Amb base 100 el 2006, ha anat pujant gradualment a:
 • 110,7
 • 129,6
 • 145,7
 • 160

Per tant, entre el darrer any del vell cadastre i el quart del nou: + 60%.

Però al 2011 ja és el 0,83 aplicant-ne el 5è tram de base liquidable.
La perspectiva és que anirem baixant el tipus mentre apliquem els següents trams; la qual cosa vol dir que aniríem congelant o pujant poquet els imports finals dels IBIs.
 

Ep! no oblidem que sense la "pinya" dels impostos directes no podem alçar les construccions dels serveis i iniciatives del nostre "Ajuntament".

Les despeses sempre seran el màxim contingudes... Així la despesa corrent liquidada el 2010 és només + 10,7 que la de 2007, després que les del 2008 i 2009 fossin fins i tot inferiors.


(4) El Cadastre s'ha de mantenir fins que acabin els deu anys de vigència de l'actual l'any 2016. Només podem demanar una revisió parcial, que PAU circumscriu al Poblat de dalt a sant Antoni. Qualsevol nova ponència aplicaria el 100% del nou valor com a base liquidable...

Més informació

Programa electoral PAU 2011

26/4/11

Coral Nous Rebrots Altafulla - Caramelles Setmana Santa 2011

0 comentaris
En el marc de Setmana Santa, en un marc incomparable com és la Plaça del Pou, vam poder assistir al cant de caramelles de la Coral Nous Rebrots.


( Foto: Toni Rodriguez Abril 2011 )

Molts turistes van ser gratament sorpresos mentre visitaven la nostra vila, amb temes musicals diversos.

I ja podem veure a Altafulla Ràdio informació i fotos del L'XIè Camí de la Creu, que va acullir una de les edicions amb més afluència de públic de la seva història.

Més informació
Definició Caramelles en VikiPèdia

Feina feta a mantenir (4) : Informació i formació des del blog de PAU

0 comentaris
Des d'on es poc accedir a la resta de blogs de grups municipals i d'entitats altafullenques. Prioritzem la renovació constant del blog, en lectura serena i des de la pròpia llar, a l'agitprop en Fulls.

Posem en marxa el nostre perfil Facebook i Twitter adaptant-nos a les xarxes socials i poder informar i escoltar més propostes.

Podeu accedir a la part dreta del menú als nostres perfils de les xarxes socials.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

25/4/11

Feina feta a mantenir (3) : Biblioteca dins la Xarxa de la Generalitat

0 comentaris
El juliol de 2009 vam haver de renunciar al projecte de nova biblioteca de 861 m2 per la impossibilitat d'assumir-ne l'aportació municipal de boi 2 mil milions d'e; l'execució material inicialment pressupostada es quedà en el 72% de la xifra final.

En el procés la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat ens ha invertit 68 mil e., dels quals 22 mil en 1.200 nous llibres actuals.

Vam renovat el mobiliari i establir el magatzem a la vella llar d'infants. Renovat prestatges i establert espai infantil en els actuals 70 m2, que disposen de wifi i serveis d'ordinadors.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

22/4/11

Feina feta a mantenir (2) : Estàndards a xarxes d'aigües, clavegueres i pluvials

0 comentaris
Estan començant les obres de la 1ª fase dels col·lectors de pluvials entre Ronda d'Altafulla, c) Tamarit, Alzina i Onze de setembre per valor de 467.376 e. (70% aportants per PUOSC de la Generalitat); i en la propera caldrà desplegar la 2ª fase, per valor de 257.463 e. amb les mateixes condicions de finançament. En licitació de la 1ª fase, la constructora adjudicatària n'ha rebaixat l'import final de manera que aquella 2ª fase resta alliberada de l'aportació municipal, i l'obra tindrà continuïtat entre fases, a partir del c) de les Trones, sumant 825 m. lineals.

A Baix a Mar, aquesta legislatura aplicant el primer FEIL hem destinat 200 mil e. per a 341 m. lineals de col·lectors de pluvials a Via Hercúlea. Afegint-hi 117 mil e. en clavegueres, aplicant el Pla Director de l'Empresa Mixta d'Aigües. En l'EBA de Via Hercúlea hem invertit 104.500 e. (90 mil subvencionats per l'ACA). Total: 421.500 e.

Dins el Pla Director també s'ha actuat integralment al sempre inundable c) Jaume I, en 200 m. lineals, invertint-hi 240.482 e. + noves voreres.

En el 600 m. de nova connexió d'aigües al Munts el Pla Director ha invertit 114 mil e.
Als dipòsits municipals, 87 mil i en xarxes d'aigües 130 mil e.
El 2010 hem renovat la xarxa d'aiguës i calvegueram del Comunidr-Barceloneta, trams de Baix a Mar i la canalització de la depuradora de Brises del Mar - convilatans que s'han incorporat a la xarxa general.

Total d'inversió del pla director de l'Empresa Mixta d'Aigües: 1.182.387 e. Restant-ne pendent 317.612 e.

Total d'inversió prevista a La Pedrera: 725 mil e. en pluvials ( 140 mil d'aportació municipal)

Total inversió realitzada a Baix a Mar: cap a 950 mil euros.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

Feina feta a mantenir (1) : Suport a les entitats amb conveni i locals propis

0 comentaris
Aquesta legislatura mercès a l'aplicació del primer FEIL / Pla Zapatero de 2009 per valor de 581.468 e. + 85 mil e. procedent del pacte amb EcoResort vam construir i equipar el Centre d'Entitats del Comunidor que acull les que ja s'hi hostatjaven (Penya Ciclista i Ateneu Cultural de Dones) i amb nou local propi el Grup de Folklore (Bastoners), Sardanistes, Cine- club Link; Futbol sala, Atletes, Consell de Participació i Banc del Temps. Inaugurat el 8 de juliol de 2010.

Les entitats culturals del Consell Sectorial disposen de conveni particular des de 2009, per tal de restar salvades del problemes de pressupost obligats pel romanent negatiu de 2007: un total de 12.450 e. el 2009; 16 mil, el 2010 i 20 mil el 2011.

En aquest pressupost vigent les aportacions municipals a les entitats sumen 78 mil e: 23 a les de Turisme + 20 a les de Cultura i Esports + 10 a les AMPEs + 5 per a l'Esplai de Jubilats i Carnaval.

Més informació

Programa electoral PAU 2011

21/4/11

Entrevista a Fonxo Blanch a Altafulla Ràdio

0 comentaris
El nostre cap de llista i alcaldable Fonxo Blanch va ser entrevistat a Altafulla Ràdio presentant i llistant les prioritats de PAU en la propera legislatura.


Podeu veure un petit article i talls de veu del que va ser l'entrevista a:

Plataforma Altafulla Unida (PAU) es presentarà a les eleccions del proper 22 de maig

Només cal dir: Altafulla, amb tota la il·lusió !!!

20/4/11

Altafulla capital castellera

0 comentaris
Castellers Altafulla 2003 - Pugem les escales

Recordo que aquell 11 de novembre em va costar aixecarme, l'empalmada va ser molt llarga. A diferència d'altres ocasions, aquesta vegada no farmava part del pilar i volia gravar-ho tot.

Tenia bones sensacions. L'Albert col·loca a la gent, l'Estebi donant instruccions, se sent 'mans a dalt', ... mentre Pruden, l'Alex, l'Oriol i el Joan ja tenen les seves posicions, el Jordi Iniesta comença a pujar, després la Núria i per últim la Maria.

Autor vídeo: Toni Rodriguez ( 11 Novembre 2003 )

Ja no hi ha més paraules. S'ha de viure. A qui no se li posi la pell de gallina ... es que no te sang.

19/4/11

PAU: Per l'Altafulla oberta i social

0 comentaris
FEINA FETA A MANTENIR

 • Suport a totes les entitats amb conveni i locals propis
 • Estàndards a xarxes d’aigües, clavegueres i pluvials
 • Biblioteca dins la xarxa de la Generalitat
 • Informació i formació des del blog PauAltafulla
 • Ajustar sempre l’IBI per a l’equilibri pressupostari contingut.
 • Aportació municipal i taxes a Ensenyament.

FEINES PENDENTS

 • Suavitzar els ressalts de l’avinguda Marquès de Tamarit
 • Igualar qualitat d’instal·lacions esportives: camp de gespa a l’estadi Joan Pijuan
 • Medi Ambient altafullenc amb assessorament científic i estètic.
 • Benestar social de proximitat i mancomunat.
 • Unificar l’oferta cultural, festiva i turística, desglossades de dinamització econòmica.

CRITERIS PERMANENTS

 • Garantim la Governabilitat i la Hisenda sostenible:
 • Alcaldia d’Esquerres
 • Altafulla capital castellera, artística i folklòrica
 • Mai falses expectatives o simplificacions populistes (el Cadastre i el POUM)
Properament detallarem punt per punt per a més informació.

15/4/11

La Plaça del Pou fa 100 edicions

0 comentaris
Felicitats !!!


Com sempre puntual al web d'Altafulla Ràdio, ja podeu descarregar La Plaça del Pou edició 100 en aquesta direcció:

Altafulla Ràdio - La Plaça del Pou Edició 100

Ens sentim orgullosos dels professionals dels mitjans públics d'Altafulla. Una ràdio, una web i una revista d'un altíssim nivell.

Per a més informació

www.altafullaradio.com

Única agrupació d'electors

0 comentaris
Hem constituït l'agrupació d'electors ( l'única que s´hi presenta) ja que la resta són partits nacionals (CiU, PSC, SI) o estatals (PP) o partits locals ( Ideal i AA - amagant EUiA) mercès a 38 convilatans - 28 signant sense constar a la llista.

Boi amb paritat: 17 dones i 21 homes.

Es dóna el cas que abasta des una nascuda el 1945 fins un nascut el 1989, un arc de 44 anys. Hi són representats 3 dels quatre altafullencs nascuts el 1954.

18 dels signants van nèixer abans o dins el 1957 (generació de la Transició) + 15 convilatans constituents de PAU van nèixer entre 1958 i 1975 (1ª generació amb Democràcia) + 5 joves nascuts a partir de 1976 (generació de la Globalització).

Analitzant la llista podem dir que agrupa petits empresaris emergents vinculades a les arts + professionals o treballadors qualificats dels serveis públics d'ensenyament i sanitat + altafullencs d'elecció amb veterans i joves de socarrel. Dignes del nostre nom: Plataforma Altafulla Unida.

Els qui ocupen els llocs 2, 7, 8, 10 i 11 s'estrenen en llistes. Perquè som l'Altafulla Oberta i social!

El nostre cap de llista pertany a la sisena generació biològica consecutica que serveix Altafulla des de l'Ajuntament: el seu compromís. Al Ple durant les legislatures 2ª,3ª i 4ª a l'oposició constructiva; als governs de la 6º i 8ª a Cultura i Hisenda: l'experiència. Tota la il·lusió se'ns suposa, que per això hem signat o fet llista!

14/4/11

La llista de PAU

0 comentaris
Aquesta tarda del primer dia d'acceptació de candidatures hem presentat la llista de PAU a la Junta Electoral de Zona del Vendrell.

Heus-la ací:

 1. Fonxo Blanc, regidor i soci actiu del Centre d'Estudis, Castellers d'Altafulla i conductor del programa Altafullencs Diversos d'Altafulla ràdio. Professor de secundària. 57 anys. Signe Taure. Nascut a Altafulla.
 2. Elena Pérez Arzola. Estudis de Dret a la UNED; pianista i professor a particular de piamo. Copropietària de Mamba negra a Marquès de Tamarit / Migdia. 35 anys. Signe Sagitari. Des de fa 5 anys, altafullenca d'elecció.
 3. Adolfo Gómez Papí. Metge pediatre a Joan XXIII i del comité estatal d'alletament matern. Editor del blog de PAU. 53 anys. Signe Gèminis. A Altafulla des de fa 16 anys.
 4. Pau Blanch Fortuny. Mestre d'educació musical. Membre de diversos grups musicals (6 k's, Magnetic Prawn, Kaso Perdido. 25 anys. Signe de la Verge. Nascut a Altafulla.
 5. Salvador Anton Laborda. Artista plàstic, il·lustrador col·laborador de l'Avui; tècnic d'estampació tèxtil. 57 anys. Signe Àries. Pis a Altafulla, amb vinculació des de la infància.
 6. Pepa Fortuny i Cases. Mestre d'Educació Infantil. 53 anys. Signe de la Verge. Des de 1978 casada a Altafulla.
 7. Ciro Farlotti. Autor de mobles de vintage a Botigues de Mar. 37 anys. Signe Gèminis.
 8. Lola Carpio. Ballarina i fundadora de l'acadèmia de ball Allegro de Marquès de Tamarit. 45 anys. Signe Taure. Des de fa tres anys altafullenca.
 9. Sílvia Amigó Cuscó. Rapsoda i poeta. Tècnica de Cultura. Censada a l'Avinyonet del Penedès dóna suport al seu exprofessor i gran amic F.B. 45 anys. Signe de Balances
 10. Antonio Latre. Dissenyador gràfic. 35 anys. Signe Càncer. Des de fa cinc anys altafullenc d'elecció.
 11. Antonio Rodríguez Carrasco. Programador informàtic i especialista en comerç electrònic. Exfutbolista, entrenador-jugador i soci del C.E.Altafulla. 36 anys. Signe Àries.

13/4/11

Estudis Altafullencs - Edició 35

0 comentaris
Altafulla Ràdio es fa eco de la nova edició de la revista Estudis Altafullencs que serà entregada aquest dissabte 16/04/2001 a les 20h de la mà de l'escriptor Josep Santesmases a la seu del Centre d'Estudis d'Altafulla.

Aquí teniu la notícia a Altafulla Ràdio de l'edició 35 de estudis Altafullencs

Per a més informació, podeu visitar també, el web oficial del Centre d'Estudis d'Altafulla:
www.cestudisaltafulla.cat

4/4/11

Diada castellera de la plaça de Martí Royo: cinc castells de set!

1 comentaris
Les tres colles assolim els objectius assajats: els convidats (el Nois de la Torre i els castellers de sant peres i sant Pau) amb el doblet de set; nosaltres, els amfitrions de les quatre places, el primer(enc) 3 de set. Ja portem 24 pilars de cinc + 2 agulles al 3 + 2 agulles al 4, amb l'equip pilaner. El segon Marc Capdevila estrenava la faixa vermella de "sang de brau" 2010 I Anna Rayon puja al lloc de Sílvia. En descarregar-se la torre de sis, l'emblemàtic Pep Garcés / Manyo aconsellà els dosos que fessin la figuereta d'ara endavant... Terrasses dels dos bars i les grades de la plaça plenes de públic afeccionat. Dels futurs caps de llista només els castellers Jordi Molinera i el nostre regidor hi van participar. De l'actual equip de Govern en minoria de cinc components..., ningú... En la pròxima actuació tornarem visita als Nois de la Torre, que ja porten 3 castells de 7.

L'especialista en TIC i exfutbolista l'altafullenc Antoñito Rodríguez Carrasco / Andrinúa tancarà la nostra llista de PAU.

El cost i (retribucions) del nostre regidor al 2010: 666 e. (498 e.) de mesada al Govern abans de mesures del maig; 633,54 e. (471,36 e.). Dins el Govern J.M.Gené: juny i juliol: 633,54 e. (471,36 e.) Fora del Govern J.M.Pérez Roigé: agost i setembre: 0 e. octubre: 260 e. (208 e.) novembre: 400 e. (320 e.) desembre: 340 e. (272 e.)

Celebrada l'Assemblea anual del Centre d'Estudis, que manté la junta directiva presidida per Josep Magriñà.
El conveni amb l'actual Ajuntament, després de dos anys sense cap aportació muncipal, només serà de 500 e., quan al pressupots vam pactar-la de 1.500 e. La regidora Puri Miró (PSC) ha signat conveni amb una entitat de fora del Consell Sectorial de Cultura. Entre el dimecres 13 i el 18 d'aquest abril caldrà presentar les llistes electorals i les signatures constitutives d'agrupacions d'electors.

Cauen les màscares: AA / Alternativa "Alonsos" (Fèlix al 1r; i Guillermo, al 4t lloc). I la mandamàs del "Consell de participació", Montse Castellarnau, de nº3. Farré, com Eva Mtez. degradat a nº 2. La nº 5 havia anat a les llistes del PSC... Com la 3ª de Solidaritat, Cristina Magriñà. J.L.R.Zapatero, President de primavera de 2004 a la de 2012: " El PSOE tiene 132 años de historia, ha gobernado dos tercios del periodo democrático moderno y es una gran fuerza social"
"Ante todo siempre he dicho que me gustaba tener, más que de cualquier otro tipo, un liderazgo democrático. Eso supone tener un respeto por democrático por los adversarios y, por supuesto, hacer que en tu partido la gente se siente cómoda" "No hay un cambio económico, un cambio de libertades, un cambio social y un cambio del papel en el mundo como el que ha hecho España. No hay nada que se pueda comparar. En èpocas de crisis, como es normal, el grado de exigencia y de crítica ciudadana se incrementa. Es lógico, normal" "Estamos ya en crecimiento positivo, estamos en una estabilización de los riesgos de la deuda y fuera de peligro, y estamos cerca del termómetro final que es crear empleo. Estamos cerca, muy cerca". "¿Quién pensaba hace cinco años en un riesgo de default de un país de la zona euro? Nadie. Eso correspondía a Latinoamérica o Asia. En definitiva, lo que estamos haciendo los países de la zona euro es prestar dinero a otros países de la zona euro. En este caso, a dos países. Hemos incorporado todo un mecanismo preventivo que impedirá en el futuro que cualquier país de la zona euro pueda llegar a esa situación límite y además un mecanismo de ayuda fianciera, por si algún país lo necesita"

2/4/11

4 d'abril de 1976: XXXV anys de municipalisme...

0 comentaris
Era diumenge, i el diumenges de 1976 la minoria nodridora / compromesa amb l'Assemblea de Catalunya acostumàvem a mobilitzar-nos, a manifestar-nos. Com a militant cap al procés constituent del PSC de Joan Raventós i Raimon Obiols deuria ser dels més moderats de la conjunció, on els del PTE definien com a representats de la burgesia el PSUC, on els independentistes tots eren del PSAN i els sindicalistes de CCOO.. De diumenges memorables, de fa XXV anys, els primer que em ve a la memòria ens situa a Valls. Hivern. Marxant esperitats del carrer de la Cort cap el Pati perquè els jeeps dels grisos ens llançaven fums blancs de desconeguda composició i efectes. Aquestes quinzenals de la Candela, el diumenge de la concentració de colles, prou que recordava aquell escenari, que havia substituït la processó dels armats contra la progressia per un decorat d'il·luminació arabesca de Feria de Abril... més pròpia de Xerès que del Bressol dels Castells. D'aquella manifestació de Valls en parlàvem a cada retrobament amb la cunyada del Carod, la cap de biblioteques de la Generalitat a TGN Dolors Comas; em plau d'esbombar que tants anys a venir vam negociar la integració de la biblioteca d'Altafulla dins la Xarxa Nacional, amb un aportació en llibres de potser fins a 25 mil euros de Catalunya per a Altafulla. El diumenge 4 d'abril l'Assemblea de Catalunya va convocar manifestacions generals per els "Ajuntaments democràtics". Per a la de TGN també vaig preparar senyera amb lema reivindicatiu. La manufactura s'esqueia sempre a l'antic cup de ca Manel Roig. Per a la de Valls havia escrit "I en som molts més dels qui ells volen i diuen". Per a la de TGN, el "Volem Ajuntaments Democràtics". No em puc queixar: Raimon cantant Jordi de sant Jordi, Ausiàs March, Espriu i Pere Quart com a eina didàctica a l'Eugeni d'Ors de Vila, durant més de trenta cursos ja. Amb l'obesitat mòrbida i el guany en seguretat o esperit de pallasso - ves a saber - ja no faig de dj de disc fòrum / comentari de text vitalitzant sinó que la caixa toràcica em dóna per fer de Pavarotti en directe a l'aula... La pancarta aquell 4 d'abril me la van arrebassar dos socials que prou que ens coneixíem. Amagat a un pis de noies de magisteri em van detenir, interrogar, fitxar i l'endemà a passar pel jutjat, després d'esgotar al quartelillo tot el Triunfo de la setmana (que sempre m'acompanyava). Em van certificar per al memorial democràtic de la Transició com a processat per manifestació il·legal del TOP nº1 amb el sumari 836/1976. Inclogué una fiança de 15 mil ptes. i anar a signat al jutjat de pau cada quinze dies. El 7 de maig de l'any següent dins l'amnistia me'ls van tornar; invertint-los com a compte partícep de l'Avui... Aquest dimecres he dinat amb Cisco Romero (36 anys), l'imminent futur alcalde de Vila pel PSC, i ha acceptat anar de segona, a una llista que encapçalo per 5ª a Altafulla, una pianista mare de dues criatures, de nom Elena, que té exactament... 35 anys...