Altafulla amb tota la il·lusió

27/2/08

Acord del Ple de gener; acta que aprovarem al de febrer

0 comentarisABG al govern segueix multiplicant els seus errors de menyspreu de Pactes

0 comentaris


Suposem que en seran dels últims. Però no deixen de sorprendre’ns i d’indignar-nos.
Vet ací que l’encara alcalde s’ha despenjat amb dos nomenaments d’assessors (d’ensenyament i de protecció civil) dels quals donarà compte al Ple de divendres 28 de febrer; un d’ells (el d’ensenyament) va ser rebutjat pel propi Ple en ser proposat com a gerent. Això sí: primer Farré en dóna compte per telèfon als regidors de l’oposició – tret del de PAU – com si els fes així… còmplices…
Segona: la junta de govern del passat 12 de febrer va acordar “suspendre el tràmit d’informació pública del projecte de reparcel·lació SUR 10 Brises del Mar / Les Esplanes fins a la presentació del corresponent projecte on quedin resoltes les esmenes que figuren a la part expositiva”.
D’aquest acord del Goven en minoria en vam tenir coneixement, d’una manera escrita al mateix moment i sense boi explicacions, la Majoria del Ple en la comissió d’urbanisme del dijous 21. Tractant-se d’una decisió tan transcendental i tan avalada en un exhaustiu i argumentat informe tècnic calia que, en una Comissió – amb presència de totes les forces – prèvia a l’acord del Govern en minoria, haguéssim rebut les explicacions tècniques, i debatre’n i consensuar-ne els criteris municipals al respecte; especialment en la participació i l’emplaçament de les cessions del 10% d’aprofitament. Temps en tenia la regidora de territori ja que l’informe estava signat el 29 de gener.
PAU proposa el criteri d’una operació de permuta de terrenys: dels d’habitatges municipals del SUR 10 per altres de més cèntrics ofertats per l’empresa urbanitzadora que, a canvi, construeixi a tot el contínuum de Brises.
L’informe d’arquitecte municipal del 29 de gener / acord de la Junta de Govern del 12 de febrer detalla un seguit de punts a esmenar a la memòria i als plànols presentada per Altafulla Life Resort s.l. Destaquem les relacionades amb possibles compromisos municipals i amb aquelles cessions de la iniciativa privada al patrimoni municipal:
1) En la parcel·la 1 (del Resort Geriàtric; de 277.905 m2 de sòl i 44 mil de sostre i costos de 11.493.893 €) especificar-ne dins el proindivís els percentatges de cadascun dels propietaris + especificar en el quadre de liquidació provisional que l’Ajuntament quedem exempts de pagaments de quotes d’urbanització + aplicant l’art.43.4 del Decret 305/2006, ja que és d’una parcel·la única i indivisible es proposa de substituir totalment la cessió del 10% del Geriàtric per l’equivalent al seu valor econòmic (“en tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a les finalitats dels patrimonis públics de sòl i habitatge”, delimita l’art.)
2) En les parcel·les 2 i 3 (d’ús hoteler; 19.969 m2 de sòl i 10.401 de sostre i costos de 2.716.738 €) garantir la construcció d’una única unitat hotelera mitjançant la substitució de la cessió per l’equivalent del seu valor econòmic o per permuta d’altres terrenys residencials dins el mateix sector.
3) La zona d’habitatges comprèn 12 illes (160 habitatges a 111.955 m2 de sòl; 25.603 m2 de sostres i costos de 6.687.355 €.; 128 d’unifamiliars de les illes 1 a la 9B i 20+12 plurifamiliars socials de les dues darreres illes, 10 i 11). El projecte de l’empresa urbanitzadora Altafulla Life Resort proposava a cessió del 10% les parcel·les ubicades a les illes extremes (a la 9B, limitades pels vials 8,3 i 9: les deu unitats de la 122 a la 131; de 10 habitatges de tipologia unifamiliar) i a la illa 11, la parcel·la 133, de 12 habitatges plurifamiliars socials, al final de la ronda vial 3. Sumen 8.744 + 3.571 m2.
En l’informe tècnic / acord de la Junta de Govern es mantenen les parcel·les 133; i només les 126 i 127 – laterals al vial vertical 3.
La parcel·la 133 d’acord amb un conveni de l’equip de govern AUPA+PSC (regidor Muntades) de fa un any (26 de febrer de 2007) ha d’esdevenir continuïtat de la franja perimetral de zona verda. Mitjançant una modificació puntual de planejament (*)
L’habitatge plurifamiliar social que correspon a aquesta parcel·la 133 serà transferit i reubicat a les parcel·les 126 i 127; amb una cessió que s’ha d’acostar als 3 mil m2 perquè la mateixa (*) n’augmentarà la densitat dels plurifamiliars – un augment de 30 habitatges; entre la parcel·la 132, de l’empresa, i les noves municipals (que passaran de 10 a 27).
Les 8 parcel·les restants de cessió al patrimoni municipal per tal de millorar-ne la futura valoració (tant per la possible subhasta, com la permuta que ara per ara defensem) són resituades en un lloc ben central, sumant una superfície de 6.462 m2 on situar després de * 10 parcel·les d’habitatges unifamiliars cadascuna.
Un cop el projecte de l’empresa sigui modificat (d’acord amb les esmenes de l’informe / acord o pactat definitivament) després d’un mes d’exposició pública serà aprovada la reparcel·lació del SUR 10. Moment per tirar endavant les modificacions puntuals del POUM; que també inclouen d’acord amb aquell conveni, de fa un any, dos canvis més al conjunt: més continuïtat dels equipaments i de franja de zona verda.
A la gràfica, que hem obtingut als serveis tècnics però que no ens lliurà i explicà amb cura la regidora de territori, la proposta inicial de l’empresa és marcada amb línia contínua; i amb discontínua, la de la Junta de Govern – sense cap prèvia informació i debat en Comissió!

Les decisions que hem de rebutjar (la dels nomenaments per forma i contingut; i la de tanta transcendència per al patrimoni municipal, per la forma unilateral que no pels continguts) també demostren el trist paper subordinat de CiU i ERC.

21/2/08

Marta Balañá: Batecs de Llum i Foscor

0 comentaris


Exposició col·lectiva
Castell de La Nou. La Nou de Gaià.
Del 23 de febrer al 16 de març.

20/2/08

Brillant patronat del regidor Jano Francino Jr.

4 comentaris
El passat dijous 14 de febrer un nodrit ordre del dia va fer transparent, com de costum, la darrera tasca de l’esmentat regidor de Turisme. Així va desglossar el pressupot destinat a Fires, al costat dels onze municipis de la Costa Daurada: 6.925 e. per drets de “còrner” / presència a 11 fires, que en tractar-se del primer any vol conèixer de primera mà. Fins ara la seva presència a Londres i a Madrid han suposat unes despeses derivades per transports, dites i allotjaments de 1.600e. i 1.300 e. (regidor i gerent) respectivament. Va especificar que per tal que no sigui embrutat el seu nom que la seva feina de consultor (en representació de 790 hotels, cap d’Altafulla) mai no es barreja amb la de regidor desplaçat a fires.

En l’apartat d’accions efectuades va enumenerar les següents:
(1) la de la web turisme d’Altafulla (http://www.altafulla.cat/);
(2) la de distribució a TGN de fullets de visites guiades a Altafulla que n’ha atret fins a 200 visitants;
(3) la unitat d’acció promocional amb els implicats amb oferta de patrimoni romà i amb especial aliança entre Roda de Berà i Altafulla pera un Pla Estratègic de Dinamització Turística conjunta. 4) Com a novetat a remarcar-ne, el procés de confecció d’un programa de reserves on line (servei ofertat i centralitzat per la Diputació) de places d’hotels i de pisos per al mesos de maig, juny i setembre; aquesta coordinació hotels+ immobiliàries ha nascut i ha tingut el suport mercès al regidor d’Ideal J.MªPérez Roigé, tal i com remarcà el mateix Jano Jr.
5) La negociació amb els comerciants de l’eix dels carrers de Llevant i Mestral s’escaigué el dimarts 12, amb els següents acords, de pura dinàmica de democràcia participativa:
- zona peatonal, cenyida al mes d’agost i de dels 17 a les 22 h. al c) de Llevant i de les 17h. fins a les 2h. de la matinada al de Mestral. Val a dir que el doctrinarisme de la macroregidora i de l’encara alcalde volia que fos també els matins.
- millora de l’enllumenat, de les senyalitzacions dels carrers i del pàrquing i també en la puntualitat de la PM en els tancamentsde carrers. També en la recollida de cartrons i d’escombries als llocs cèntrics de Baix a Mar.
- Retorn a l’ubicació acostumada de la xurreria, i també dels “cavallitos” (tot i fer perdre 6 places de pàrquing)
6) Creació del programa de ràdio ( a la municipal 107,4 FM) de 8’ de durada “Racons d’Altafulla”.
7) tancament de l’acord de col•laboració amb ATECA: 10 mil e. per al trenet turístic + 15 mil per altres activitats.
8) convocatòria de la plaça de substitució de la guia turística (Dolors) de la plaça dels Vents
9) cicle de conferències i xerrades
Referent als usos de la platja durant de l’estiu anuncià que seran dictaminats per la propera comissió d’urbanisme. Informà del canvi de proveïdor en la instal•lació de les boies del balissament dels canal d’entrades i sortides del Marítim i del servei de salvament. Posat en contacte amb el cap de costes (encara de Foment) li fou comunicat que els mesos d’abril i de maig rehabilitaran les sorres endutes per les llevantades, assenyalant el membre del Patronat de Turisme ( i nou representant al de MMCC) que alhoraés gerent del club Marítim que caldria evitar que els trasllats des de les acumulades a la nova platja de l’Espigó, sota la roca de Gaià, no produïssin desnivells que l’entollen, minvant-ne la qualitat d’ús.
L’únic regidor no ponent del govern en minoria assistent fou el representant d’ERC.

Valís / Vicsan i Bancaixa presenten el gran projecte urbanístic d’Eco-resort a les Esplanes (Brises del Mar)

0 comentaris
Durant la negociació dins l’anterior govern i, públicament, durant el debat i aprovació al Ple del pressupost ordinari per a 2008 insistíem en la necessitat de reunions amb els nsotres motors econòmics per tal de saber-neels calendaris dels seus plans d’inversions i la seva incidència tan favorable en capítols d’ingressos variables com els de per construcció i llicències urbanístiques. Llavors, l’encara regidora de Territori ens contestava castradorament: “l’any 2008 serà de tràmits administratius. Vicsan s’ha de definir en la depuradora”.
Doncs vet ací que el dijous 7 de febrer, data tan primerenca de l’exercici, els representants de les institucions ( de l’obra i del finançament) impulsors del gran projecte d’EcoResort a les Esplanes ja ens van presentar virtualment i en maqueta tot l’abast del projecte. L’anairan realitzant per fases però ben aviat demanaran permisos d’urbanització. El missatge d’optimisme inversor va adreçat al propi sector i naturalment ens complau per al model d’Altafulla que creiem i que vam expressar en els nostres lemes electorals: Compliment estricte del Pla General ( que els compromet a l’eix viari d’articulació amb el nucli del poble).

Visita d’obres al MacroPavelló Municipal.

Tal i com li vaig expressar (amb admiració i ironia, alhora) a l’arquitecte Jordi Marcé; certament ha establert un diàleg amb les preexistències històriques del castell – per la qualitat de pedra dels exteriors i fins i tot com a motllura dels llibrets de la façana principal i també pel volum de la caixa de la pista, a la manera sobredimensionada de la nostra església parroquial. El sobrecost anirà a càrrec de Vicsan. Al Nou Govern, amb la consellera comarcal Cristina Magriñà i el gerent Jano Sr, i a l’empresa concessionària de l’explotació correspon la missió obligada l’amortització amb el màxim d’ocupació de les instal•lacions, que per la superfície de pista permet activitats simultànies.
Els dèficits d’urbanització de l’exterior ( continuïtat de paviment, carrer del darrere; zona verda d’accés per cementiri) ja estan a l’agenda unànime de futures inversions – si són posibles immediatament.
Destaca com a annex al Macropavelló el conjunt d’equipament cultural de possible teatre de grades en tres vessants, amb l’escenari a l’empedrat de l’accés principal.

19/2/08

La legalitat i procediments de les mocions de censura… constructives…

2 comentaris
Reproduïm literalment del llibre editat per la Federació de Municipis de Catalunya, Ajuntament fàcil (pàgs. 28 i 29):

“La moció de censura consisteix en la possibilitat que té el ple d’un ajuntament, amb majoria absoluta dels seus membres de cessar l’alcalde.

Formalment, la moció de censura es fonamenta en el fet que, en el nostre sistema de govern local, l’alcalde és elegit pel ple de l’ajuntament, de manera que el mateix ple tindrà plena legitimitat per cessar-lo.
En un altre sentit, la institució de la moció de censura també es pot entendre que deriva del fet que que la condició de regidor és personal, dada que facilita eventuals canvis en la correlació de forces d’un ajuntament. Així mateix, com que l’elecció d’alcalde potser conseqüència de pactes entre candidatures diferents, la possible ruptura d’aquest pactes pot generar altres majories. (…) La moció de censura serveix precisament per reflectir en l’alcaldia les eventuals noves majories polítiques de l’ajuntament. (…)

(article 197 de la LOREG) Són exemples de limitacions o aspectes restrictius de la moció de censura els següents:
- la moció de censura ha de ser proposada, com a mínim, per la majoria absoluta dels regidors, que l’han d’haver signat personalment i de manera autentificada;
- cap regidor pot avalar durant el seu mandat més d’una moció de censura;
- la moció de censura ha de ser constructiva, és a dir, els qui la signen han de coincidir en donar suport a un candidat alternatiu a l’alcaldia;
Per tant, no és fàcil que en un mateix ajuntament es pugui presentar més d’un moció de censura en el mateix mandat, de manera que els qui la presenten hauran de pensar adequadamentr la seva decisió.

Des del punt de vista del procediment, el més destacat de la moció de censura és que el ple que l’haurà de debatre haurà queda automàticament convocada per a les dotze del migdia de desè dia hàbil següent al del dia de la seva entrada al registre, convocatòria que haurà de ser formalitzada pel secretari de l’ajuntament. D’aquesta manera la llei impedeix que que l’alcalde censurat retardi la celebració del ple que pot aprovar la moció. (…)
La Llei Orgànica del règim electoral general també estableix que el ple ple que haurà de debatre i votar la moció haurà de ser format per una mesa d’edat i en el seu desenvolupament s’ha de permetre que puguin intervenir l’alcalde censurat, el candidat a substituir-lo i els representants dels grups municipals. Si la moció de censura és aprovada per majoria absoluta dels regidors, automàticament queda cessat l’alcalde censurat i elegit el candidat alternatiu.”

17/2/08

Endavant els habitatges de propietat de la Generalitat

0 comentaris
El passat Ple de gener visqué el seu moment més constructiu de futur quan vam aprovar, per unanimitat i amb il·lusió, la cessió gratuïta a l’Institut Català del Sòl dels dos terrenys municipals de l’Hort de Pau (10% d’aprofitament mitjà del Pla Especial sector PP5) on estan acabant el habitatges i aparcaments de protecció oficial: davant de la llar d’infants, 24 pisos dins la finca cedida residencial nº7A de 3.033 m2 + paral·lels al carrer, 12 habitatges a la finca residencial nº8 de 1.926 m2

L’acte públic del 29 de gener de 2007 completa els anteriors: el conveni de 8 de novembre de 2004 de col·laboració entre l’Ajuntament i la D.G. d’Habitatge (dins el pla de dret a l’habitatge de 2004-2007) signant pel llavors alcalde Manuel Ramon i el llavors director general Ricard Fdez. Ontiveros. Fou ratificat pel Ple fa dos anys exactes: 28 de gener de 2005. El 2 de maig de 2006 la Junta de Govern Local n’atorgava les llicències d’obres a l’Institut Català del Sol, l’ens públic promotor com ens anat veient a les cartelleres metàl·liques de la tanca de l’obra.

Hem va plaure al votar afirmativament de recordar que durant els governs presidits per Manel Ramon hem sumat fins a 60 pisos de propietat de protecció oficial: els 36 apunt d’acabar-se a l’Hort de Pau i els 24 de Marquès de Tamarit / Migdia.