Altafulla amb tota la il·lusió

30/7/07

Les votacions del Ple de juliol

1 comentaris
Carroussel d’abstencions del PP: en tots els nomenaments de gerents i vocals de Patronats, així com de la nova figura dels regidors de govern de barris i també en la rectificació dels barems de temps d’empadronament i edat dels aspirants als pisos de lloguer del carer de la Fassina. A l’organigrama d’esports en companyia d’Ideal.
El nou goven, PSC oficial i AUPA van ratificar les propostes del respectius Patronats.

La proposta del govern dels tres nivells de dedicació i retribució de l’equip de govern, a partir de la base i pressupost heredats, dividí el Ple en govern i oposició.

La nova regulació dels carrers Llevant, Mestral i plaça dels Vents ja té el suport de tots els grups del Ple, tret d’AUPA que va abstenir-s’hi.

El nou goven hem assolit la unanimitat en les dues primers decisions amb implicació pressupostària: els accessos i aparcament a la nova zona escolar del Roquissar i la millora de la neteja a l’estiu.

Noticiari del cap de setmana 28 i 29 de juliol

2 comentaris
Esports: Futbol sala:

Dissabte 28 de juliol

El migdia, amb un festiu bany d’escuma a la pista de bàsquet de la Portalada, va acabar el primer Campus infantil; organitzat cada matí des del 16 al 28 de juliol. L’han compartit fins a una cinquantena de nens i nenes inscrites, dirigit per l’equip de monitors de Xavi Cortijo. Les samarretes vermelles que el faran visible i trancendent han pujta fins a 205 e.

A la nit va disputar-se la final del torneig d’estiu entre el vigent campió Cerca 2 i Màquines Tudela. L’esponsoritzat per Juanjo Asensio Fill ha ratificat el títol; en bé en podem dir la colla dels gendres – del Jordi Cuscó (David), de l’Òscar Serrano, del Juanjo pare (Sardà).

Acabada la temporada del prolífic club de futbol sala ja encaren la propera on jugarà el primer equip a categoria Preferent catalana. El seu esport base obre Escola; amb unes proves de selecció:
- prebenjamins, benjamins, alevins i femení, el dia 3 d’agost a les 7 de la tarda
- infantil, cadet i juvenil, el 7 d’agost a la mateixa hora i també a la Portalada.


Kultura:

Dissabte 28 de juliol

El concert de valsos i polques de la Wiener Residenzorchester de la nit aplegà 182 espectadors d’entrada, fins a totalitzar ingressos per valor de 2.500 euros. El seu catxet és de 5.500 euros i les despeses d’hotel pugen uns 900 euros. Bon balanç artístic, popular i econòmic doncs.

Diumenge 30 de juliol

La nit de diumenge els Diables van estrenar els seus espectacles de tronada i de guspires de llum dels correfocs d’estiu. El proper s’escaurà a les 10 de la nit de la vigíla del 15 d’agost.

26/7/07

Agenda cultural i esportiva del 28 al 31 de juliol

0 comentaris

Ple divendres 27 de juliol: Proposta estrella

0 comentaris
La primera proposta estrella del nou govern: la peatonalització parcial i temporal de l’eix comercial Llevant - plaça dels Vents – Mestral, del 29 de juliol al 16 de setembre.

Després d’un seguit de reunions assambleàries amb els comerciants, sobretot els implicats; després de debats i ofertes i contraofertes, el Ple d’aquest divendres ha d’aprovar la proposta més agosarada del nou govern. La que presentaran els regidors d’ABG (amb el tinent d’alcalde de turisme i promoció económica com a principal impulsor) amb el suport previ, a comissió d’urbanisme i a la junta de portanveus, de tots els grups presents al Ple.

A l’esmentat gran eix comercial i de terrasses de bars, restaurants i geladeries, els matins fins a les 4 de la tarda es pot seguir circular plenament però únicament estacionar els vehicles per a càrregues i descargues, compres o diligències. De cap manera hi aparcarem, que per això disposem del parking annex a l’església i tota la banda de la via del llarg carrer de la Fassina, que podem perfectament absorvir les 70 places fins ara disponibles a l’esmentat eix comercial.

De 4 a 5 s’escaurà la neteja per part de la brigada per embellir els carrers Llevant – plaça dels Vents – Mestral: per a excel.lir, des de les 5 de la tarda a les 12 de la nit, en l’oferta comercial, el goig dels estadants de les terrases i el passeig per a vianants.
Del 29 de juliol fins al 16 d setembre.

Com ha succeït en altres eixos comercials d’altres poblacions, el que primer són reaccions més aviat espantades acaba tan satisfactòriament que altres zones l’acaben reclamant.

La peatonalització parcial del principal eix comercial s’ha de contemplat al costat de les millores en qualitat i freqüències de neteja al propi Baix a Mar d’Altafulla pel qual també hem d’aprovar el suplement de despesa durant l’estiu per valor de 65 mil euros que ja vam ressenyar per a la comissió d’hisenda.

Ple de divendres 27 de juliol: Principals propostes

0 comentaris
Els punts 7è al 17è ha d’aprovar l’organigrama de gerents i vocals dels diferents Patronats, que així resumim:

Patronat: Gerent; i Vocals

Esports: Alejandro Francino Sr. ; Arnau Carulla, R.F. de Montagut, Jordi Trapé

Cultura: Olga Arnau Fernández; Montse Sanmartí, Marta Balañá, Fdo.Barreneche

Turisme: Eva Bonet Blasco; Rens van Ginkel, Antoni Susan, J.Ll.Cañellas,
Carles Pijuan Perona, Pepe Pijuan


Ensenyament: Robert Aceña.

Mitjans de Comunicació: Marta Ribas (107,4) i Òscar Francino (Plaça del Pou)

Alhora serà assabentat dels representants a Mitjans de Comunicació de les entitats als Patronats:
d’esports, titular Carmen Manglana (Penya Ciclista) i com a suplent Paco Largo (Futbol Sala);
de cultura, Jordi Ribé (Castellers) com a titular i Pepi Miró (Coral Nous Rebrots) suplent;
de turisme i mitjans de comunicació per decidir;
d’ensenyament, Teresa Olivé com a titular i Regina Payás com a suplent.

Al punt 18è serà proposat a aprovació el règim de dedicacions i retribucions per als sis membres de l’equip de govern. El criteri que presenta l’equip de govern elaborat pel regidor d’hisenda J.M.Alasà i Fonxo Blanc, que en fou a la 6ª legislatura estableix:

a) Tres regidors mantenen exactament el grau de retribució / dedicació que l’heredat: 548,04 euros bruts mensuals per a 10 hores de total setmanal; per tant des de l’1 de juliol fins a final d’any sis mesos sumaran 3.288,24 euros bruts. Correspon als regidors Juan Spuch, F.Blanc i J.M.Alasà.

b) Els regidors Jano Francino i Marisa Méndez-Vigo doblaran la dedicació / retribució, per la qual cosa rebran 1.096,08 euros mensuals, sumant-ne doncs 6.576,48 euros bruts per al segon semestre de l’any.

c) L’alcalde Francesc Farré assumeix la triple retribució / dedicació: 1.644,12 e. mensuals per a una dedicació de 30 h. setmanals.

En conseqüència, el cost mensual de l’equip de govern suma (548,04 x 3) + (1.098,08 x 2) + 1.644,12 = 5.480,4 euros. És a dir deu vegades la mesada / dedicació bàsica mantinguda. Per al total del sis mesos de 2007 sumaran 32.882,40 euros. Com que la partida corresponent del pressupost en disposa de 43.077,04 euros, les dedicacions de l’equip de govern representen el 76,33 %, i permeten per als cinc regidors de l’oposició un total de 10.194,64 euros disponibles: a repartir en concepte d’indemnització per assistència a Plens (80 e.) comissions i patronats (60e.) dels mesos de juliol a novembre, la qual cosa permet tenir pressupostat fins a 407,79 e. per regidor de l’oposició.

La resta de punts corresponen a acords de les comissions d’hisenda i urbanisme que ja els hem ressenyat prèviament.

24/7/07

Primera comissió d’urbanisme de la vuitena legislatura

0 comentaris
Presidida per la regidora Marisa Méndez-Vigo, el dijous 25 de juliol vam inaugurar les mensuals comissions d’Urbanisme. Com la d’Hisenda, molt tècnico-política; amb assistència de secretaria de la comissió i de l’arquitecte municipal.

Al capítol d’aprovació d’obres poca cosa:
a Via Augusta, 18; 3 habitatges amb garatge per valor de pressupost, visat pel Col·legi d’Arquitectes, de 155.666 e. a una superfície de 404,57 m2. Però provocà un doble debat: el proposat per Antonio del Castillo (PP) i pel regidor de govern de PAU. El pioner de l’urbanització d’Altafulla sospità que la planta baixa dedicada a garatge acabaria convertida en habitatge camuflat, per la qual cosa proposà, molt liberalment, de suprimir la restricció d’usos de les plantes baixes per així legalitzar els costums dels propietaris. Li replicà l’arquitecte Roca recordant-li que el POUM n’estableix els usos clarament, especificant-ne les zones amb planta baixa destinada legalment a habitatge.
Personalment vaig preguntar si el pressupostos d’obra estaven prou ajustats. Se’m contestà que fins l’any passat es liquidava sumant el 20% del declarat en la sol·licitud de permís i que ara es va a final d’obra per establir-ne el pressupost definitiu més real possible.
Com a nous establiments, la comissió n’autoritzà dos a la plaça Martí Royo: una perruqueria i el bar de tapes que regentarà l’Estevi Giralde. Han passat als 20 dies d’informació pública.

En el punt de certificacions d’obres públiques, vam aprovar la 6ª de la construcció del pavelló, datada el 22 de juny, per valor de 82.683 e. Ja l’havíem comptabilitzat en aquest bloc a l’informe sobre el MacroPavelló.
A proposta de la regidora de territori a partir d’ara cada obra en procés tindrà col·locada una placa que en visualitzi la seva legalitat i a efectes d’inspecció – un servei prioritari per al nou govern de canvi i progrés.

L’acord més transcendental i debatut de la primera comissió d’urbanisme fou l’aprovació de l’Entitat Urbanística col·laboradora provisional, constituïda a la notaria de la Torre el 22 de febrer de 2007 per les germanes Dolors i Rosa Montseny Rodríguez per tal de desplegar el seu dret d’urbanitzar el sector 4 de la Vinya Gran, on tenen el 37% de la propietat total heretada del seu pare J.M.Montseny Dalmau el maig de 1978. Amb els 200 mil euros de capital de constitució de l’entitat que té per secretari Òscar Aureli Bru Magaroles facilitaran i agilitzaran la constitució definitiva de la Junta de Compensació i la redacció del Pla parcial.
Contra aquest dret de la propietat de desplegar el seu dret a urbanitzar legitimat pel nou POUM s’hi oposà el regidor d’Ideal argumentant que afavoria l’especulació (ja que per la zona hi està comprant els madrilenys d’Exinan representat per Francesc Pijuan, em confessà en privat) i que prèviament al vist i plau per al SUR 4 calia desenvolupar abans els plans parcials d’altres zones (per ex. el Safranars) ja aprovats.
La secretaria li recordà que de no merèixer l’aprovació de la comissió l’acabaria obtenint per silenci administratiu. El regidor de PAU manifestà que al marge de la simpatia per la urbanització de la zona per imperatiu legal, garantir la seguretat jurídica i per no caure en prevaricació calia que la comissió d’urbanisme aprovés l’Entitat Urbanística per al SUR 4. L’expert i veterà regidor del PP també l’aprovà.
Llegida l’acta notarial de fundació de l ‘esmentada Entitat en destaquem la curiositat que com a veïns de la peça de terra de les germanes Montseny, a la partida del Comunidor anomenada la Vinya Gran del Martí de 6ha. 43 àrees i 7 centiàrees, encara figuren els històrics Bernardino Pijuan (del c) Nou), l’home de mar Antonio Parellada (del c) de la Barceloneta), Jaime Salvat (del c) de l’Hostal), Martín Rovira (de la Placeta), tots ells ben localitzables al cens de 1846 servat a l’arxiu municipal !

Noticiari del cap de setmana 21-22 de juliol

0 comentaris
Cultura: dissabte, 21:
Fins a 111 entrades venudes per al concert de tangos del duet italià Gianpaolo Bandini (guitarra) i Cesare Chiacchiaretta (acordió / bandoneó). Com que el seu catxet artístic és de 3 mil euros i els ingressos per entrades en sumen 1.615 e. , bé podem dir que s’han guanyat de tornar a l’escenari de la plaça de l’Església. Les seves interpretacions, especialment de peces d’Astor Piazzola, sentides i virtuoses, molt aplaudides sincerament pels qui els hem descobert.

Esports: diumenge, 22:
L’equip Promocions Cairat, patrocinat pel fuster i promotor Joan Carreño i vetllat pel seu fill Raül, guanya les 24 hores de futbol sala. Els jugadors provenen majoritàriament de la Selva del Camp.
Els finalistes foren uns campistes al Quijote jugadors de Terrassa, que alineà el considerat millor jugador de la final Víctor (nº16).
Els dos semifinalistes sí que van ser altafullencs: per al tercer lloc els joves d’Hnos. Correa (Albertito, Alberto i Raül Correa, Marc Vidal, Jordi Torres Algado, J.M.Pinto, etc) van guanyar els sèniors de Máquinas Tudela (Àlex Cañas, germans Tudela; i els jugadors del primer equip Abel, Deco, Dani).

19/7/07

Primera comissió d'hisenda

0 comentaris

Dimarts 17 a les 5 de la tarda s’escaigué la primera reunió transcendental després dela constitució del govern i l’organigrama de Patronats i Comissions. Fins i tot la presidí el propi nou alcalde Francesc Farré.
Fins a 6 expedients de modificació de crèdit va haver de proposar el regidor J.M.Alasà.
El més quantiós es dedicà a pagar les factures de l’any passat pendents, que prou que hauria pogut asumir l’anterior govern fent l’esmentada modificació abans d’acabar legislatura. S’hi aplicà el romanent de tresoreria per valor de 261.833 e.
Principalment destinat a factures de recollida d’escombraries del Consell Comarcal, lliurades a final de l’any passat o a principis del present, corresponents al mesos de 2006 d’agost (74.353 e.), octubre (44.790 e), novembre ( 42.084 e.), desembre ( 44.874 e.) + 22.182 e. per la deixalleria supramunicipal.
Espigolant baixes de petites partides hem aplicat 50.776 e. per subvenir les desviacions respecte al projecte inicial dels col·lectors del Safranars.
Les modificacions de crèdits pròpiament d’iniciativa política del nou govern i especialment de les àrees de serveis i d’urbanisme dirigides per ABG sumen 152 mil euros, els primers decidits pel nou govern, doncs, possibles mercès al romanent de tresoreria de 2006 per valor de 141 mil e. + la resta per petites baixes de partides (11.329 e.).
Les hem destinat a tres funcions :
(a) serveis per a la zona educativa del Roquissar: 70 mil euros. 40 mil per a modificacions a les escomeses + 18 mil per a vial d’accés a les prefabricades del nou institut pel carrer de l’Oliverot + 16 mil per a aparcament.
(b) solució provisional a l’abocament de la depuradora de Brises del Mar, coordinada amb Medi ambient de la Generalitat: 22 mil euros.
(c) reforç del servei de neteja durant l’estiu: 60 mil euros: recollida els diumenges dels contenidors de Baix a Mar i tres del centre de la Vila ( 3.850 e. / mes) + repàs del contenidors soterrats de dilluns a diumenge, de 6 a 10 i de 10 a 12 de la nit ( 3.853 e. / mes) + a Baix a Mar, escombradora i bufador de dilluns a diumenge de 6 a 3/ 4 d’una del migdia. ( 47,71 e. / hora laboral; 68,16 e. / hora festiva)
Per al Patronat de Cultura també hem hagut d’aplicar un romanent de 36 mil euros. Només 2.500 corresponen a decisió nova, per a una trobada de Diables el proper octubre. La resta, tal com hem avisat, permetran de pagar factures heredades sense consignació (20 mil e.) o activitats insuficientment previstes (Diables: 6.300 e. + Festival de Veus: 5.400 e. + Diades castelleres: 1.400 e.).
Al Patronat d’Esports hem destinat a subvencions el romanent heredat de 4.172 e., per la qual cosa la distribució entre entitats el proper 9 d’agost en sumarà boi 30 mil.

Diada castellera 2

0 comentaris

Per recordar l'autor del monumental pilar de vuit, l'altafullenc Martí Royo, van acompanyar el nou alcalde, Francesc Farré, des del balcó municipal, l'alcalde i el primer tinent de Vilafranca, Marcel Esteve - i la seva filla Alba - i Cisco Romero; ambdós íntims amics del seu ex professor i proselistista socialista Fonxo Blanc

18/7/07

Les Bruixes. Juliol 07

2 comentaris
L’últim aclariment a AUPA…

Evidentment, el “porquerol fatxa” no pot ser de cap manera Manel Ramon; sinó el qui fundador dels Ideals i donant-ne la seva adreça com a domicili oficial certament va plantejar-li el dilema entre la seva colla i jo. Em semblava elemental i evident la interpretació. Per cert, tota paraula acabada amb “–ol” introdueix un diminutiu carinyós, un toc irònic, que potser no copsen els d’AUPA residual.
Hauríeu de meditar perquè als textos de la vostra candidata només van ser esmentats les obres de les regidories de Salvans Jr i Castro Sr.
Tant d’apropiar-se de vuit anys de govern – on un terç correspon a regidors defenestrats – i de cap manera adonar-se’n de les grans aportacions del Manolo Ramon: l’urbanisme social, la gran passió de poble. A l’enquesta del blog Altafulla Confidencial el vaig votar com el millor alcalde, fins ara. I dues vegades, fent trampa!

Goigs i maldecaps de governar

Dóna gust tornar a convocar Patronats, reprendre o refer relacions (alguna lògicament reticent o hostil) i atendre reivindicacions.
PAU tenim regidories amb poc llustre i pes polític però de gran contingut social i humà.
Agrada col·laborar / decidir solucions: dutxes als vestidors del camp de futbol; cistelles i porteries a la nova pista de la Fassina; millorar l’aportació a la Festa Major de Brises del Mar; estimular el disseny del futur Museu Etnogràfic, veient tan contents el Vador Gatell i el Joan Vives; reconèixer la tasca de l’Helena Cobos com a bibliotecària i inventariadora del llegat d’eines de l’esmentat fill gran de Ca la Cristina; renovar el mobiliari de la biblioteca. Avançar la data de subvencions als clubs esportius i assignar-hi el romanent; relligar-ne la formació per acollir-se a l’única subvenció de la Generalitat que podem assolir enguany. Assumir la modificació de crèdit de 36 mil e. per al Patronat de Cultura, per tal que pugui assumir el seguit de compromisos no pressupostats ( 31.400 e = impressió de Pinzellades, 12.900e. + actuacions del Diables, 6.500e. + 10% catxets Concerts i Festival de Veus, 4.200 (+ 40.000 e. reservats) + feines als protocols de l’arxiu, 4.000e. + restauracions de quadres de Viladomat del Santíssim, 2.000e + publicació didàctica de la Vil·la dels Munts, 1.800e.) i a més organitzar una Trobada de diables del Baix Gaià l’octubre, 2.500 e. i 3.200 e. de complement de contractació de colles castelleres, per a la Diada de sant Martí.
Els maldecaps corresponen a solucions que reclamen una gran inversió i alhora fer-se amb subvencions. La nostra àrea de govern en té tres:
el paviment del camp de futbol + l’acabament i concessió / utilització continuada i de nivell del Pavelló + la futura biblioteca per a una vila de 5 mil ànimes. En seguirem parlant, als Patronats i al Ple. I informant-ne multimèdiament…

Els comptes del MacroPavelló:

Quan tornes a ser regidor i sobretot regidor de govern , la curiositat per aclarir dades i xifres viu els primers dies en plena frisança i acompliment.
L’estiu del 99 aclaria l’aportació a la Hisenda Municipal i el procés de pactes i acords de la promoció de la zona de les tres naus presidida per la de Caprabo. Vam acabar liquidant la plusvàlua per la venda dels terrenys (3,3 M de ptes.) i vaig aclarir que l’Hospital havia actuat d’esquer i d’ensarronada.
Aquest juliol m’ha plagut d’aclarir els comptes del Macropavelló. Que desglosso, per demostrar-ne la seva condició de concentració / cost d’oportunitat d’inversió realment increïbles, d’un deliri de grandesa obcecat: fins a sis orígens tenen com a únic final obsessiu el Macropavelló:
(a) conveni amb Balís s.l de 2 de desembre de 2004: dues primeres fases = 557.250,57 e. (moviments de terra, sanejament, construcció de pista: 169.920,88 e. + 387.329,39 e. per estructura d’acer, cobert i baixant de pluvials). Acabat i lliurat ja a començaments de 2006!
S’hi sumaven les inversions de Balís previstes per a climatitzar la piscina municipal ( 300.506,65 e.) + cobrir la poliesportiva de la Portalada ( 150.253 e) + fins i tot el que el pacte inicial de 23 d’octubre de 2003 havíem assignat per a construir un lcoal social a Brises del Mar ( 180.303,63 e.)
(b) adjudicació a Vicsan de la resta de fases per valor de 2.136.100 e. Per tant al Pavelló hem invertit 2 milions 693 mil 350 euros.
Amb el mèrit això sí de no haver de recorregut a cap operació de préstec ja que per criteri polític de l’equip de govern AUPA & PSC oficial s’han abocat al MacroPavelló les següents fonts de finançament:
(a) Només la cinquena part: el 20,7 % per conveni amb Balís s.l., la promotora de l’ecoresort i centre d’alt rendiment de les Esplanes / Brises del Mar.
(b.1) Més de la meitat: 52,6% el 1 milió 416 euros dels 3 ingressats per la cessió de l’ús de la xarxa d’aigües a la nova empresa constituïda. Quan tinguem el primer balanç econòmic d’Aigües d’Altafulla veurem si calia reservar-ne per a subvenir dèficits o sobretot per a invertir en rehabilitació de les pròpies xarxes, tan malbaratadores de cabals per fuites.
(b.2) 400 mil e. de la venda d’una parcel·la municipal a la Pedrera / pl.Onze de setembre. El 14,9 % del total.
(b.3) La resta, de la subvenció del Consell Català de l’Esport. Encara no un 12%.
Adonem-nos, doncs, que ni una tercera part prové de plantejaments estrictament d’equipaments esportius: els boi 451 mil e. del primer conveni amb Balís + la part de la subvenció del Consell Català de l’Esport expressament destinada per al MacroPavelló.
Quan pactem el conveni de UpA+PSC destinàvem a instal·lacions esportives el que finalment ha representat el 17% del cost del pavelló – i sense piscina. La coberta de la graderia de l’Estadi Municipal ha representat exactament els mateixos 150.253 e. previstos per a la Portalada.
Entre gener i maig d’aquest 2007, les certificacions només sumen 188 mil euros + 16% d’Iva.
Estem constituint una comissió de seguiment de regidors i de clubs interessats per vetllar per a l’acceleració de les obres.

El pressupost del camp de gespa artificial de juliol de 2006

Fa un any, el 4 de juliol de 2006, el Consell Català de l’Esport va convocar-ne subvencions. L’anterior equip de govern va presentar diligent un pressupost que no va triomfar però podem tenir com a primera referència:
(a) Execució material: 283.043 e. Dels quals 148.500 corresponen a la pavimentació amb gespa artificial, que cal renovar cada deu anys.
(b) L’obra d’adecuació pujava boi 90 mil euros i la de reg 36.656 e.; inversió permanent en aquest cas de boi 127 mil euros.
A l’execució material cal sumar-hi els boi 54 mil euros de beneficis de les empreses proveïdores (16 % de les despeses generals + 5% de benefici industrial). En resulta una base imponible de 336.820,91 e. Que suma el 16 % d’iva per donar el cost pressupostat total: 390.712,26. e.

Fonxo Blanc Canyelles / Cultura, Festes i Esports


Diada Castellera de les Cultures

En diumenge perquè els torrencs reserven la tarda del 15 a la processó del Quadre de santa Rosalia. I per tant vam permutar diades: ells, en dissabte: la nostra tarda; nosaltres, en diumenge, el seu dia tradicional. Hi hem perdut com a escenari televisiu però hi hem guanyat en resultats i en ressó escrit. Llàstima que la colla amfitriona – més de tardor que d’estiu, tot s’ha de dir – ni podia plantejar-se el castell de set ni van triomfar amb els castells que havien fet a Baix a Mar de la Torre el vespre de sant Joan: el dos o torre de sis i els 3 de sis aixecar per sota.
La plaça plena com mai, el Xiquets de TGN valorant la plaça carreguen el seu primer 4 de vuit de la temporada i els Castellers de Vilafranca justificant de sobres el seu catxet (4.200e.) i les expectatives al món casteller quan actua a la plaça del Pou. Tres castells folrats ( la lleugera torre de vuit, a punt per al pis més amb manilles a Mataró; el 3 de nou que permet de conservar la categoria de la plaça i que a la Torre patí una caiguda inesperada; un pilar de set vibrant) i el quatre de vuit amb l’agulla del pilar de sis, que tant fascina els espectadors novells i que per als més experts veié com el segon Fèlix Miret el girava.
Estrenàvem una gran pancarta confegida pel Juan Gobi. Qui tot satisfet i il·lusionat la col·loca el mateix migdia als balcons municipals. Llavors em vaig adonar que havia errat els femenins ( són en “–es” i els va escriure en “–as”, com volien els arcaitzantsde la Renaixença). He preferit aguantar el xàfec de crítiques que frustrar-lo: s’ha equivocat, no ho ha escrit expressament en castellà!.

Petit recordatori de Martí Royo

Aquest dimecres divuit de juliol en farà 10 que va plegar de viure. El món casteller l’ha recordat amb una entrada de pilars i el toc de gralles simultanis. La regidoria de Cultura amb un parlament de Joan Carrera, que n’era el de l’any 1989 de l’erecció del monument al pilar de Vuit. El Fèlix Miret amb el gest èpic d’arribar a acarar-se amb el quart del monument – tan a la vora del qual va viure dos mesos de l’estiu passat.

13/7/07

Més reunions constructives

0 comentaris
Matí de dilluns 2 de juliol molt intens. Reunió per a bastir les sales del futur Museu Etnogràfic; la sala III va agafant forma. El Patronat que presidia J.Mª Gené sí que va preveure una partida de 5 mil e.; que en part serà nodrida per una bona part de la subvenció de la Diputació de 6.010 e. per a peanes i vitrines. La trobada del divendres següent especialment emotiva: finalment Joan Vives i Vador Gatell, acompanyats de la Maria Porter i de la bibliotecària Helena Cobos comencen a imaginar la distribució de les deus sales: Ja tocava després de ser inaugurada ela pallissa de l’era del Senyor el sant Martí de 2005.
La seva subvenció serà compartida amb la renovació del mobiliari de taules i cadires de la biblioteca. S’escaurà ben aviat. Així com la col·locació de prestatges a l’antiga guarderia per a secció de dipòsit de llibres. Per a invertir en armaris la Biblioteca disposa d’una quantiosa partida acumulada d’anys: 18.031,13 e.: el sobrant de les compres per a acollir la donació Pere Benavent ( 4.176,66) així com dotació de 2005 (3.952,47e) ambdues a préstec, a les quals sumem un romanent de 2006 de 9.900 e.

En la tercera reunió del dilluns 2 de juliol el director del MNAT Francesc Tarrats va informar que el vinent dimarts 31 a les 7 de la tarda presentarem el projecte executiu del Centre d’Interpretació i Serveis definitiu de la Vil·la dels Munts, obra de l’arquitecte Estanislau Roca. La realització forma part del desplegament del conveni de col·laboració urbanística amb Residencial Balís s.l. de 23 d’octubre de 2003 segons el qual els esmentats promotors aportaran 270.455,45 e. per a possibilitar-ne la construcció d’aquell equipament cultural, que caldrà sumar amb una aportació d’idèntica quantitat per Cultura de la Generalitat. Com que el mèrit polític de la iniciativa correspon a J.MªGené mantindrà el Comissionat Específic per la Vil·la Romana; cal reconèixer-li-la...

Rectificació:
Millor informats vet ací que les aportacions municipals al Centre d’Estudis del quatrienni 2003-2006 s’han de desglosar en exclusivament 4.766 del Patronat de Cultura de J,M Gené per a l’edició (i compra) del Papers de Salamanca al Baix Gaià + 5.000 e. per a adquirir de la Petita història, en dues meitats de 2.500e. dels dos Patronats presidits per Fuensanta Castro (Ensenyament i Turisme).